جارد کوشنر: تعصب در کار

[ad_1] جوس سانز داماد بدون قانون. پست جارد کوشنر: نپوتیسم در کار اولین بار در The Nation ظاهر شد. [ad_2] منبع: offline-news.ir ایندکسر

پیروزی بایدن-هریس “سرشار از شادی ، امید ، ایمان تازه” است

[ad_1] مردم در 7 نوامبر در Black Lives Matter Plaza نزدیک کاخ سفید گرد هم می آیند و پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب و کمالا هریس معاون رئیس جمهور را جشن می گیرند. (آل دراگو / گتی ایماژ) پیوستن ملت جشنواره پیوستن ملت پس از انتخابات در سال 2020 برای چهار روز گفتگوی اصلیContinue reading “پیروزی بایدن-هریس “سرشار از شادی ، امید ، ایمان تازه” است”