کیفیت هوای امروز تهران قابل قبول استبر اساس اعلام شرکت پایش کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر 70 و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین در 24 ساعت گذشته قرائت 80 و هوای تهران قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال تاکنون 2 روز هوای پاک، 82 روز هوای قابل قبول، 77 روز هوای ناسالم برای افراد حساس و 8 روز هوای ناسالم برای همه مردم، 1 روز هوای بسیار ناسالم، 2 روز هوای ناسالم داشته است. هوای خطرناک

خواندن
درمان بلغم دکتر خیراندیش + محصولات دکتر خیراندیش برای درمان بلغم

دیدگاهتان را بنویسید