کارآگاه ترامپ درگیر پرونده است


فردا تام

تعداد زیادی از مردم برای عذرخواهی ، زمان کم.

The post کارآگاه ترامپ درباره این پرونده اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

خواندن
معرفی کارخانه های داخلی تولیدکننده لوله

دیدگاهتان را بنویسید