[ad_1]

فردا تام

تعداد زیادی از مردم برای عذرخواهی ، زمان کم.

The post کارآگاه ترامپ درباره این پرونده اولین بار در The Nation ظاهر شد.

[ad_2]

منبع: offline-news.ir

ایندکسر