براین اساس خرابیها و نواقص رینگها هم میتواند سبب به مشکلاتی در فعالیت پیستون شود. در حقیقت، دو سر شاتون اهمیت اختلاف در اندازه خود با یکدیگر هستند؛ به همین شکل که شاتون اساسی یک سر ریز در بالا و یک سر بزرگتر در پایین (محل اتصال این قطعه به میل لنگ) خود است. 2- پیستون های آلومینیومی : همین پیستون ها علاوه بر آلومینیوم با آلیاژهای مس و نیکل و منیزیوم و سیلکن میباشند و حرارت وارده را خوبتر انتقال می‌دهند و صدای کمتری دارا‌هستند و بعلت سبک بودن راندمان وزنی موتور را بهبود میبخشند . همانگونه که ملاحظه می شود حساس وجود حاشیه شیبداری در نصیب بالایی حلقه پیستون، هنگامی که پیستون و رینگ به سمت بالا حرکت می کنند، رینگ بر روی لایه روغن روی جداره سیلندر لغزیده و از جارو نمودن روغن به سمت محفظه احتراق خودداری می شود، درحالیکه هنگام حرکت رینگ و پیستون به سمت پایین، بوسیله حاشیه تیز رینگ، روغن ها از بر روی دیواره سیلندر جارو شده و از طریق جا رینگی و شکاف ها و شیارهای جا رینگی به داخل پیستون و نهایتاً به داخل کارتل هدایت می شود. بر بر روی لنگهای ثابت میل لنگ سوراخهایی وجود دارد که به لنگهای متحرک روش دارند، روغن موتور از شیوه همین سوراخها یاتاقانهای متحرک را روغن کاری میکند. همانطور که در مورد ها بالا به آن اشاره گردید، شاتون از بالا به امداد گژنپین به پیستون و از زیر نیز به وسیله یاتاقان های مختلف به میل لنگ متصل میباشد. نصیب ریز شاتون به پیستون و قسمت بزرگتر آن به میل لنگ وصل میشود. 5 ـ وجود رینگهای فولادی در بدنه پیستون : که مانع نفوذ گرمای بالای پیستون به قسمت تحت میشود. رینگ پیستون هم به دلیل خاصیت ارتجاعی آن، از چدن یا این که آلیاژهای فولادی ساخته می شود. به گزارش مجموعه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، پیستون موتور قطعهای استوانه شکل می باشد که باطن سیلندر مهم اتصال به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد. شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی دارااست و پیستون قطعهای استوانه صورت است که به شاتون وصل می گردد و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد. کلیدی احتراق سوخت در سیلندرها، پیستون به رخ رفت و برگشتی حرکت می‌نماید که این حرکت از شاتون به میل لنگ منتقل میشود. میل لنگ این حرکات رفت و برگشتی را به حرکت دورانی تبدیل میکند. پیستون کاربر متحرکی هست که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل می‌شود و به وسیله شاتون توان حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. پیستون: استوانه توخالی سربسته ای است که نیروی احتراق را به وسیله شاتون به میل لنگ منتقل می کند . همین قطعه حرکت خطی پیستون را به حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل میکند. چرخ لنگر یا این که فلایویل در قسمت انتهایی میل لنگ بسته میگردد که دیسک و کاور کلاچ روی آن بسته میگردند و نیرو را به گیر بکس و سپس به چرخها انتقال میدهند. این عضو استوانهای رخ که قسمت بالایی آن به جهت موتورهای متعدد می تواند تخت، محدب یا مقعر باشد، به وسیله رینگ پیستون در محوطه داخلی سیلندر آب بندی میشوند. شکل سر این پیستون ها ، به حرکت مواد سوختی در اتاق احتراق جهت انفجار خوب تر کمک میکند. مکانیک ها غالبا از یک ترفند استعمال می کنند و آن همین هست که هنگامی مقدار تراش سر سیلندر باشد از یک واشر مازاد به کار گیری می نمایند یعنی دو واشر سر سیلندر را دارای هم مورد به کار گیری قرار می دهند بنظرم در مواردی که یک‌سری توشه سر سیلندر تراش خورده باشد بهتر است سرسیلندر را ردوبدل نمود . همین موقعیت به موتور شما زخم می زند، احتمالاً دود خارج شده از اگزوز هم تغییر‌و تحول رنگ می دهد و به رنگ آبی در می آید. در این وضعیت شیار حلقه پیستون شیبدار بوده ولی حلقه اساسی جهت خاصی به جهت کارگزاری کردن نبوده و می اقتدار به رخ دلخواه آنرا کارگزاری کرد . 3- اساسی ایجاد شکاف های (I,U,T) رخ در دامنۀ پیستون که اهمیت شیار های افقی و عمودی هستند، می قدرت از انبساط پیستون خودداری کرد. به این ترتیب که در درون پیستون نواری از فولاد یا این که یک فلز اختصاصی (که فلز غیر قابل تغییر و تحول نامیده میشود) قرار می‌دهند و روی آن ها را حیاتی ماده مهم یا آلیاژهای آلومینیوم پوشش میدهند. در این موقعیت به محض روشن شدن موتور ، در اثر انبساط حرارتی پیستون ، بدنه پیستون به جداره داخلی سیلندر فشار وارد می کند و سبب گیر کردن پیستون در باطن سیلندر می شود. برای مثال گرمترین روز سال در گرمترین مکان مرز و بوم را در نظر بگیرید و موتور را واضح و فراوان به آن فشار وارد کنید چه می شود ؟ هم اکنون بیایید به جهت این پیستون پهن شاتونی بلندتر در حیث بگیریم و جرقهزنی را کمی به تاخیر بیاندازیم و موتور خود را همین دسته طراحی نماییم , قیمت پیستون خودرو تبریز آن گاه ببینیم چه می‌شود ؟ در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وبسایت رینگ پیستون تبریز.

ایندکسر