[ad_1]

سنت در آمریکا بهم پیوسته است
این نامزدهای ریاست جمهوری را از دست می دهد
با عباراتی که برای بهبودی طراحی شده اند با مهربانی صحبت کنید
و آنها به نفع جامعه ما هستند.
و چه آموزه های ترامپ را حفظ خواهند کرد؟
فقط دروغ ، دروغ بیشتر همراه با غر زدن.[ad_2]

منبع: offline-news.ir