نقش رینگ پیستون در خودرو

خیال نمایید خودروی شما دچار نقص‌ شده می باشد و مکانیک ماشین پس از دیدن آن، مهم نگاهی ناامیدانه به شما می گوید، حلقه پیستون چسبانده است. رینگ های پیستون علاوه بر فشار داخلی، از فشار خارجی هم به جهت عایق بندی محفظه احتراق بهره می­گیرند. در شکل بالا فشار ناشی از احتراق منجر می شود که پیستون در حالا حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در سرانجام سر پایینی مرحله فشار گیر دارای با جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در همین زمان سطح فشار گیر اهمیت به طور تام دارای جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی فعالیت روبشی می باشد که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در عاقبت همین عمل موتور آرام خیس عمل می نماید و تداوم پیستون ارتقا پیدا می کند.زدن پیستون غالبا فقط در موتور های کهنه ای مشاهده می شود که جدار سیلندر های آنها ساییده شده و دامنه پیستون آنان ساییده و یا این که شکسته شده است. بعد از آن همین نیرو از شیوه میله اتصال و بر روی میل لنگ به سمت تحت عمل می کند. این بدان معنی میباشد که فشار مداوم برای کمتر وزن میله اتصال و پیستون وجود دارد. حداکثر فشار در محفظه احتراق می تواند به 20 مگاپاسکال برسد و حداکثر دمای بعضا از سطوح پیستون می تواند بیش از 450 سکو سانتیگراد باشد. غلظت سوخت وارد شده به داخل موتور بیش از حد و ترازو قلیل باشد، یعنی سوخت خیلی رقیق باشد. پیستون های بیلت در موتورهای اتومبیلرانی هم به کار گیری می شوند زیرا به اندازه و معماری فرجنجس های موجود اعتماد ندارند و باعث ایجاد تغییر تحول در طراحی لحظه آخر می شوند. عرض این ترک حلقه پیستونی بوسیله تولید کننده مشخص و معلوم می شود و دارای قرار دادن رینگ در داخل سیلندر و اندازه گیری فاصله حیاتی یک سنج سنجنده قابل میزان گیری است. رینگهای روغن پایینتر از رینگهای چگالی و در پایینترین شیارهای پیستون و نزدیک به رخنه گژن پین قرار میگیرند. L نشان دهنده گژن پین اهمیت قطر کوچک، M بیانگر گژن پین کلیدی قطر میانگین و H معرف گژن پین دارای قطر پهناور است. به جهت فشرده تر ساختن اینها ، از میله پیستون معمول موتور بخار حیاتی كراس جداگانه جداً جلوگیری كردند و در عوض نخستین طراحی موتور بود كه پین گود را مستقیماً باطن پیستون قرار داد. استعمال شود اصطکاک هر پیستون و کراس اوور ممکن است فقط نیمی از آن به جهت یک پیستون تنه باشد. موتورهای دیزلی کلیدی سرعت آرام ممکن هست نیاز به پشتیبانی مازاد برای نیروهای جانبی بر روی پیستون داشته باشند. روغن کاری کراس اوور نسبت به پیستون تنه مزایایی داراست چون روغن کاری آن مشروط به حرارت احتراق نیست: روغن بوسیله ذرات دوده احتراق آلوده و کثیف نمی شود ، به برهان گرما شکسته نمی شود و ممکن هست روغن رشته رشته خیس و چسبناک تری داشته باشد. در حقیقت نقش حلقه پیستون در دست گرفتن اصطکاک بین پیستون و دیواره سیلندر، مدیریت تبادل حرارت میان پیستون و دیواره سیلندر، محافظت حجمی مخلوط بنزین و هوا، مراقبت روغن و روغن کاری سطوح در تماس با یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات است. رینگ چسباندن وقتی صورت می دهد که رینگ، خاصیت ارتجاعی خود را از دست داده است، پیستون در باطن سیلندر به دشواری حرکت می نماید و روغن به مقدار مناسب تقسیم نمی شود. زاویه همین پخی به سمت مخزن روغن بوده و حین حرکت این قطعه به سمت میل لنگ عملکرد جاروبی از خویش نشان می­دهد. یک‌سری طرح از طرحی کاملا شناور استعمال می کنند که در هر دو مؤلفه سست است. طرح پیستون ساده روی تصویر است. پیستون کوچکتر صرفاً یک راهنمای مکانیکی است. در یک استوانه کوچک به عنوان یک راهنمای تنه حرکت می کند. مشخصه بخش اعظم پیستون های تنه بویژه برای موتورهای دیزلی این می باشد که آن ها مهم یک شیار برای رینگ روغن پایین پین گورژون میباشند ، علاوه بر رینگ هایی که دربین پین گودال و تاج وجود دارد. استفاده ناصحیح از پیستون و مشتقاتش میتواند از مواقعی نظیر اختلال در سیستم روغنکاری، به کارگیری از روغن نامناسب برای خودرو، وجود خلل در سیستم خنککاری و رانندگی حیاتی دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. بر این پایه رین گها به دو تیم رین گهای روغن تقسیم می شوند. سعی طراحان ماشین بر آنست که تا حد امکان ، پیستون ها را سبک صحیح کنند البته از طرف دیگر می بایست ضخامت پیستون به حدی باشد که تحمل شرایط مشقت بار محیط احتراق را داشته باشد. اگر شما هر مدل سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و طرز استعمال از نمایندگی پیستون تبریز دارید، می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

خواندن
مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب صنعتی گروه صنعتی هفت