فراموش نشدنی: رویارویی با گذشته السالوادور و خانواده ام


روبرتو لواتو

این به من کمک کرد تا نه تنها تاریخ خشونت آمیز السالوادور ، بلکه تاریخ کشور متولد من ، ایالات متحده را نیز درک کنم.

The post فراموش نشدنی: رویارویی با گذشته السالوادور و خانواده من اولین بار در The Nation پدیدار شد.


منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>