وظایف کلیدی حلقه پیستون شامل عایقبندی کامل سیلندر و پیشگیری از استهلاک بخش اعظم این دو قطعه به این معنی که سیلندر و پیستون است. خارج از مرکزی گژن پین: زذن پیستون صدایی است که از جابجا شدن پیستون ازیک طرف سیلندر به طرف دیگر ان در اغاز حرکت انبساط ناشی می شود برای خودداری از زدن پیستون در اکثری از موتورها از پیستون هایی استفاده می شود که گژنپین انها اندکی بیرون از مرکز است همین بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون هست که به منزله سطح فشار گیر اهمیت عمل می نماید این همان سطحی از پیستون می باشد که در حین حرکت انبساط بیشترین تماس را کلیدی جداره سیلندر پیدا می کند کلیدی کارگزاشتن بیرون از مرکز گژنپین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف ان نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود فشار ناشی از احتراق منجر می شود که پیستون در درحال حاضر حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج می شود در نتیجه سر پایینی مرحله فشار گیر اساسی با جداره سیلندر تماس می گیرد پس از انکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت صاف می شود در همین هنگام مرحله فشار گیر کلیدی به طور تمام اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا می کند همین تماس نوعی فعالیت روبشی می باشد که زدن پیستون را به حداقل می رساند در سرانجام همین عمل موتور ارامتر فعالیت می کند و تداوم پیستون ارتقاء میابد زدن پیستون به طور معمول تنها در موتورهای کهنه ای تماشا می شود که جداره سیلندر های انها ساییده شده و دامنه پیستون انها ساییده یا شکسته شده است. همچنین در صورتی که در به دور بالای موتور صدا ارتقاء پیدا کند احتمال خراب بودن این قطعه بسیار دوچندان است. اما همین تعریف خیلی ابتدایی و معمولی بهنظر می‌رسد و بهتنهایی نمیتواند کارایی خودرو را مشخص کند. همانگونه که می دانید بالای پیستون محیط احتراق می باشد و مخلوط سوخت و هوا می بایست در گوشه و کنار احتراق فشرده بشوند تا اهمیت یک جرقه ریز شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به زیر رانده و ایجاد نیرو و انرژی بنماید؛ چنانچه قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در هنگام فشرده شدن ، از فضای خالی میان پیستون و سیلندر بیرون می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به صدق انجام نمی شود؛ از طرف دیگر در صورتی که قطر پیستون بخش اعظم از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می کند و قابلیت و امکان حرکت پیدا نمی کند. 1ـ بیضی ساختن پیستون : زیرا گرمای احتراق به بالای پیستون می رسد و آن ناحیه و نصیب قرار گرفتن گژن پین اکثر از کلیه جا گرم میگردد ، اهمیت انبساط بیشتری است كه این انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و اشكال در كار موتور میگردد براین اساس پیستون را بیضی میسازند كه آنگاه از گرم شدن انبساط پیدا كرده و شرایط دایره پیدا میكند. پیستونها داخل سیلندرها قرار دارند و بهصورت رفت و برگشتی حرکت انواع پیستون موتور سیکلت میکنند. همین پیستون ها به جهت موتورهای کوچک و موتورسیکلت ها استفاده شده و به استدلال ماهیت کارایی موتور های دو دوران ، در معرض بار های شدید مکانیکی و حرارتی قرار می گیرند . از همین رو به جهت تهیه و تنظیم قطعات جنیون هیوندای و کیا از سرویس ها همین مرکز به کارگیری نمایید. سنجاق مچ دست پیستون از شیوه یک لوله فولادی توخالی و دشوار شده به میله متصل می شود که به پین مچ دست یا این که پین شمشیر دارای اسمو رسم است. کل نیروی واجب برای حرکت خودروها از همین روش تامین میشود؛ یعنی باطن سیلندرها احتراق انجام شده و انرژی آزاد شده از همین احتراق، پیستونها را به حرکت درمیآورد و همین حرکت در نهایت به چرخهای ماشین منتقل شده و سبب ساز به حرکت آن میگردد. سیال می تواند از روش مجرای شیر مرکزی به باطن سیلندرهای دارای ارتباط سوق‌دهی گردد. ایراد دیگری که عبور گاز احتراق از رینگ به‌وجود می آورد، ورود این گازها به محل اتصال میل لنگ می باشد. طراحی صحیح و مطلوب همین بخش نسبت به سیلندر و محفظه احتراق در میزان مرغوب بودن اختلاط هوا و سوخت احتراق و در نتیجه توان ایجاد شده در موتور تاثیر دارد. سیلندرها در واقع محفظههایی هستند که درون آنها احتراق شکل می گیرد و سبب ساز حرکت نمودن میلهای به نام پیستون میشود. در واقع وظیفه پیستون فراهم نمودن مخلوط سوخت و هوا برای انجام فرایند احتراق است. کاربرد دارد. همین دستگاه کارهای دشواری که برای انسان ها دشوار هست را انجام می دهد، علاوه بر آن، اثر گذاری بسزایی در فرآیند سرعت و راندمان تولید دارد. زمان روشن نمودن خودرو وقتی سوئیچ را می گردانید صدای ” خرت – خرت ” مشابه تراشیدن چوب به گوش می رسد . پیام اطلاع رسانی مرکز تبلیغات پیستون اساسی بالاترین بازدهی تبلیغ در سال های آخر بوده ، جهت خرید پیستون و فروش پیستون اهمیت مراجعه به وب سایت تبلیغاتی پیام آگهی علاوه بر اطلاع از بها خرید کردن و فروش پیستون از لیست ارزش پیستون در دوره ای مشخص و معلوم اطلاع می یابید . این قطعه عمری طولانی داشته و به شکل کاملا استاندارد و رشته ای روش های تولید پیستون طراحی شده است.

ایندکسر