روز آموزش


مت وورکر ، مایکل deAdder ، استیو برودنر

زدن به دیوار.

پست روز آموزش اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

خواندن
لوله کاروگیت چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید