[ad_1]

فیلیپه گالیندو ، کلی بنت

در رای گیری امروز مشخص می شود که چه کسی سنا را کنترل می کند.

پست جورجیا رواناب اولین بار در The Nation ظاهر شد.

[ad_2]

منبع: offline-news.ir

ایندکسر