دوزینگ پمپ چیست؟

ب – موتور و پمپ را اصلی هم در يك پوسته فلزي آب بندي شده در داخل چاه غوطه ور مي سازند. 2- در صورتيكه مسافت بين محل برداشت آب (چشمه – چاه – رودخانه و غيره) تامخزن تغذيه زياد نباشد ، يك حوضچه جنبي در محل برداشت آب درنظر گرفته و حیاتی ارتباط آب باطن چشمه و حوضچه فوق ميتوان دبي مورد نظر را از حوضچه ، برداشت نموده و از ورود ذرات ريز و گرد و غبار به درون تأسيسات جلوگيري نموده كه بعداً آب حساس کار پمپاژ به منشاء توزيع ، انتقال داده خواهد شد .3- در صورتيكه فاصله بين محل برداشت آب تا مخزن ذخيره زياد باشد، براي جلوگيري از طولاني شدن بيمورد شبكه لوله كشي ، سعي مي شود بهترين شرايط را براي حمل استقرار پمپاژ تعيين نمود. محل استقرار پمپاژ: محل استقرار پمپاژ آب برحسب شرائط محل متغير بوده و اکثر وقت ها در محل برداشت آب (چاه ، چشمه ، رودخانه) مي باشد . تكرار اين عمـل سبب ساز انتقال سيال از يك محل به محل ديگـر مي گردد. در حركت برگشت پيستون فشار مايع پايين مي آيد و هواي فشرده باطن مخزن، میزان مايعي را كه در حركت رفت وارد مخزن شده بود به بیرون مي فرستد. هنگامي كه پيستون به طرف پايين حركت مي نمايد دريچه B بسته شده و دريچه A باز مي گردد و سيال محبوس در محیط و تحت فشار پيستون به مجراي خروجـي انتقال مي يابد. معمولاً در دستگاه تصفیه آب صنعتی این دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ را قبل از پمپهای فشاربالا کارگزاشتن می کنندکه مواد ضد رسوب آنتی آسکالانت را به دستگاه تزریق نمایند که همین مواد وارد ممبران ها شوند تا ارتفاع قدمت ممبران ها بخش اعظم شود و مقدار آب ایجاد دستگاه کاهش پیدا نکند. در دوزینگ پمپ های موتوری از گیربکس جهت کمتر دور و ارتقاء گشتاور استعمال می شود. حداکثر فشار همین سری 10 توشه و خروجی ماکزیمم 320 لیتر در ساعت می باشد. براي ممانعت از ورود اين مواد در مدخل مجراي ورودي پمپ محیط اي مشبك كه معمولاً از توري ساخته شده، قرار مي دهند و زیرا حتمی می باشد هر تعدادی مدت يك توشه اين صافي ها را بازرسي نمود و در شکل كثيف بودن تميز نمايند اين توري به طريقي کارگزاری مي گردد كه بتوان به سهولت به آن دسترسي حاصل نمود. در صورتیکه فشار کاری گزینه نیاز تا 20 بار (290 PSI) باشد؛ پمپ دوزینگ BT، رویه حل ایده آلی برای استعمال های مختلف در فرمان تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ ایرانی قیمت است. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم دوزینگ پمپ سلونوئیدی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

خواندن
داکت اسپلیت چیست؟