[ad_1]

آنچه قبلا بود
طناب نزولی
مهره های من به زیرزمین
روی ستون فقرات من
ضعیف می شود

در همبستگی با شیمی درمانی من ،
گربه ما سبیل خود را می گذارد
کف چوب سخت
و آنها را جمع آوری می کنم ، هر براکت سفید خالص
و آنها را بکارید
در گلوی زمین.

در حالت قرنطینه،
یاد گرفتم موهای بربرت را کوتاه کنم
مو اکنون همیشه در انتها ایستاده است:
سلام به مهارتهای وحشیانه عالی من. در این رویداد
در مرگ من ، قول دهید که گره سنگین وزنم را پیدا کنید
و او را دفن کنید –

من به یک طناب احتیاج دارم
تا من را به زمین پایین بیاورد.
دیگران را پنهان کردم
شبکه استراتژیک در سراسر جهان
بدنم را بگیرم
در بافت آن[ad_2]

منبع: offline-news.ir