آن گاه از گزینش نوع کابل، یک سر کابل را به دستگاه DVR و یک سر دستگاه را به نمایشگر متصل کنید. همین دسته کابل اهمیت دو حرفه است، یک حرفه به جهت تصویر و یک فن به جهت برق، از این بابت به این کابل ترکیبی گفته میشود. به دو سر فن تصویر، فیش BNC متصل میشود. 6. نمایشگر (مانیتور یا این که تلویزیون) را به دستگاه DVR متصل کنید. شما میتوانید به یک‌سری که دستگاه DVR ورودی دوربین مداربسته دارد، به آن دوربین مدار بسته متصل کنید، دستگاه DVR بطور اتوماتیک تصویر هر دوربین مداربسته ای که به آن متصل کنید را ضبط میکند. بطور نمونه اتاق شیروانی مکان قابل قبولی برای قرار دادن تجهیزات سیستم بررسی تصویر است.معمولا فقط یک دستگاه DVR به جهت کل دوربین های مدار بسته کارگزاری شده کافی است. شرکتی که علاوه بر دارا بودن جنس دارای کیفیت و موجودی انبار بتواند، خدمات پس از فروش و گارانتی مناسبی را برای مشتریان خویش آماده کند. ولی کیفیت تصاویر و فیلم ها در دوربین های منحصربه‌فرد آ اچ دی پر‌نور تر و شفاف تر است. اما برای تماشا تصویر دوربین مدار بسته اصلی کیفیت بالاتر، از کابلهای HDMI، کابل کواکسیال (AV) و کابل VGA به کار گیری میشود. از کابل ترکیبی بهتر هست در مسافتهای پایین 50 متر به کارگیری شود. به جهت تعیین دسته مناسب تخمین دادههای ترکیبی از آزمون F لیمر استعمال شده است. ازاینرو، فینبرگ، رجوع و برگشت به تکنولوژیهای پیشامدرن را استراتژی مطلوب برونرفت از فضای تکنولوژیک حاکم، قلمداد نمیکند؛ بلکه رویآوردن به شقّ دیگری از مدرنیته را گزینه دقت قرار میدهد. به علاوه، خرید دوربین مداربسته و نصب آن حساس اعتنا به امنیت بالایی که در ساختمان های متفاوت ایجاد می کند از ضروریات است و نیاز هست تا مالکین بناهای متعدد و مدیران کمپانی ها و سازمان ها، اقدام به خرید و کارگزاری این دوربین ها نمایند. اعتنا به آموزههای متفکران نام بردهشده و پژوهشهای تجربی رخ گرفته در حوزهی مطالعات علم و تکنولوژی، منجر پدیدآمدن نظریهای شدهاست که طبق آن، شناسایی مشکلات، نقطهی نقطه نهایی اندیشهورزی محسوب نمی‌شود (Feenberg 1995: Preface, Veak 2006: Introduction). در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه کلیدی کجا و روش به کار گیری از قیمت دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر