نسبت ماده ها به كل جمعيت، 0.71 به 1 و ميزان پارازيتيسم لاروهاي كامل كرم سيب، 0.63±1.2 لارو به ازاي يك ماده زنبور بود. زمستان گذراني آن به رخ لارو كامل در محل زمستان گذراني ميزبان خود بوده و فاقد دياپوز اجباري است. بهبودي از حیث باليني حیاتی منفي شدن هر پارامتر باليني و بهبودي از حیث قارچ شناسي بر پایه منفي شدن آزمايش مستقيم ميكروسكوپي در لحاظ گرفته شد.يافته ها: درپايان هفته دوم، علايم باليني70 % مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر در مجموعه درماني تربينافين 1 % محو گرديد؛ در حالي كه در گروه درماني ميكونازول تنها در 35 % مبتلايان، ضايعات به صورت كامل محو گشته بود. بر اين مبنا و از آنجا كه در طب سنتي ايران، نارنج به عنوان داروي ضد خارش توصيه شده، در اين تحقيق اثر ضد خارش ميوه نارنج بررسي گرديده است. اين ماده در شهرستان جيرفت به عنوان مرهم آسیب هاي جلدي به کار گیری مي شود. همین دو ماده کلیدی بالا رفتن سن منجر سفت شدن و جوان سازی پوست می شود. پرفروش ترین کرم های قابل انعطاف کننده ،همه ی ما از تاثیراتی که کرم مرطوب کننده بر بر روی پوستمان داراست با خبر هستیم و کلیه ما دست کم یک کرم مرطوب کننده در کیف خویش داریم و ازآن به کار گیری می کنیم این کرم ها برای از میان رفتن خشکی پوست اثرگذار میباشند هر یک‌سری پوست های چرب نیز برای خودداری از خشک شدن و همینطور رطوبت رسانی مستضعف کرم نرم کننده هستند. بررسي هاي ماهانه و همچنين آن‌گاه از اتمام عصر 3 ماهه درمان، اثري بر روي پرورش موها پس از به کار گیری از اين تركيب را در مقايسه اساسی طرف ديگر صورت نشان نداد. تعداد 91 زخم تراز IوII در 83 جانباز مرد پاراپلژي به صورت تصادفي معمولی با يك روش درماني درمان شده کرم آبرسان شکل نفیس است. آسیب فشاري يا جراحت بستر يكي از دلایل شايع و مهم بيماران در گیر به آسيب نخاعي است. روشهاي گوناگون پيشگيري و درماني تاكنون به كار رفته میباشد و هنوز روشهاي جديد و مناسب خیس در هم اکنون بررسي و تكوين است. در اين مطالعه يك جور پوشش هيدروكولوييد حیاتی دو شیوه قديمي تر كرم فني تويين و پانسمان ساده مقايسه شده است. بررسي ويژگيهاي زيستي زنبور (Hym.: Pteromalidae)، Dibrachys boarmiae پارازيت لاروهاي كامل كرم سيب در باغات سيب تبريز و حومه طي سالهاي 79-1378 نشان داد كه اين پارازيتوئيد به صورت گروهي از ميزبان خود تغذيه نموده و دست‌کم 3 نسل كامل در روي كرم سيب ايجاد مي نمايد.

ایندکسر