خرید فرمیک اسید (Formic Acid) + فیلم کاربرد ها – بازرگانی آسمان

در تصویر پایین شماتیک فرایند Kemira – Leonard در ساخت فرمیک اسید و یا این که به عبارتی جوهر مورچه قابل بازدید است. در نوشته تحت به طور خلاصه به آن‌ها می پردازیم:روش اول: از روش مونوکسید کربن و متانول: در طی این فرایند از نحوه واکنش مونوکسید کربن و متانول که طی دو سطح ی کربونیلاسیون متانول و سنتز متیل فرمات و در نهایت به واسطه ی هیدرولیز متیل فرمات انجام می گیرد و باعث به تولید اسید فرمیک BASF می شود. این طرز در دماهای بالای 150 درجه سلسیوس صورت می گیرد. 3. اسید فرمیک رقیق شده، قبل از مصرف باید در بطری در بسته ریخته شده و آن‌گاه در فریزر قرار دیتا شود تا دمای آن کمتر یابد و بعد بوسیله پد یا پیاله مناسب، باطن کندو قرار گیرد. همچنین کلیدی خرید کردن اسید فرمیک مرک آلمان از وب سایت ما می توانید از تخفیفات ویژه ما بهره مند شوید و نیز می توانید پد و اسید را یکجا خریداری نموده و به سهولت اصلی روشی که در بخش های قبل گفته شد، در زنبورستان خویش به کارگیری کنید. 2. روز قبل از اسید درمانی مسلما کلنی ها را اساسی شربت شکر تغذیه بدهید تا در صورت نیاز زنبورها برای تغذیه نوزادان و خودشان از آن استفاده کنند. اساسی رونق گرفتن رشته زنبورداری در مرزوبوم و افزایش ابزارآلات مورد نیاز همین حرفه، خرید و فروش اسید فرمیک که از مواد ضروری جهت محافظت از کندو و آفت کشی آن می باشد نیز افزایش یافته است. بعد از آن می توانید درب کندو را باز کرده و پد را بر روی کتف ها قرار بدهید یا اینکه از شیوه روزنه ورودی کندو، پد را به درون کندو جهت دهی کنید. چرا که علاوه بر خلوص بالای همین محصول، دست زنبوردار را نیز برای رقیق نمودن در هر درصدی که بخواهد براساس فصل و دمای محفظه زنبورستان باز می اسید فرمیک در زنبورداری گذارد. بعضا از همین مقالات، پیش خیس به لهجه فارسی ترجمه شده اند که اساسی مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن تمام مقاله انگلیسی ملازم اهمیت ترجمه پارسی آن را دریافت فرمایید. بدون شک شما به عنوان یک زنبوردار به لطف مهم اسید فرمیک در آفت کشی و حفاظت از جنس ها و زنبورهایتان را می دانید. آفت کش های زیادی مهم میزان مرغوب بودن های مختلفی در بازارها وجود دارا هستند که دسته بی میزان مرغوب بودن و نامرغوب آنها مانند اسید فرمیک چینی، ممکن است جراحت های جدی به ملکه و زنبورها برساند. فرمیک اسید نام خود را از مورچه ها (lat.Formica) گرفته میباشد که به جهت اولین بار از آن کلیدی تقطیر خشک بدست آمده است. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب سایت اسید فرمیک زنبورعسل.

خواندن
پیروزی بایدن-هریس "سرشار از شادی ، امید ، ایمان تازه" است