تهیه لباس و عینک برای راهبران مترو سال ها بعدحامد عباسی نامی از کارکنان شرکت بهره برداری مترو در نمایشگاه دستاوردهای حوزه حمل و نقل، ساختمان و خدمات شهری تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه همه اجزای مجموعه بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند، گفت: در مجموعه شرکت بهره برداری مترو باید رویکرد و تفکر سیستمی حاکم باشد و همه ادارات و حتی ذینفعان تعامل و ارتباط سازنده با یکدیگر داشته باشند. و برای رسیدن به هدف با یکدیگر همکاری کنند

نامی با تاکید بر اینکه همکارانم در تمامی ادارات به صورت شبانه روزی تلاش می کنند تا سفری دوستدار محیط زیست با ایمنی و آسایش کامل شهروندان را تضمین کنند، گفت: هرگونه اختلال یا توقف در روند کاری مترو تهران با توجه به حجم مخاطبانی که از آن استفاده می کنند. روزانه، استفاده می کنند، می تواند در شهر مشکل ایجاد کند. تفاوت کار در شرکت متروی تهران با سایرین همین است. من از رفاقت و همدلی همه همکارانم قدردانی می کنم، هرچند می دانم این تلاش ها جای تقدیر ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون این شرکت باید برای مدیران لباس فرم و عینک تهیه کند که چند سالی است مورد بی توجهی قرار گرفته است. ما با قراردادی که منعقد شد سعی کردیم این موضوع را در اسرع وقت اجرایی کنیم.

رئیس شرکت متروی تهران و حومه گفت: در راستای رویکردی که از ابتدا در خصوص استفاده از سرمایه انسانی و توانمندی های بومی شرکت مطرح کردم، تغییراتی در روابط عمومی نیز ایجاد شده است و از این بابت خوشحالم. انتخاب “

خواندن
نوسانات طراحی داخلی

نامی در ادامه بر کنار گذاشتن روش های سنتی و استفاده از روش های نوین در حوزه ارتباطات روابط عمومی تاکید کرد و افزود: پس از مطالعه رویکرد روابط عمومی متروهای دنیا و مقایسه اثربخشی آنها با شما، به فکر اجرای روش های جدید باشید.

وی همچنین به بهره برداری از پتانسیل شبکه های اجتماعی و ساخت باشگاه مشتریان اشاره کرد و گفت: با رویکردهای جدید ارتباطات جدید برای مخاطبان شهر زیرزمینی ایجاد کنید.