تصفیه فاضلاب۲ – سایت بهداشت محیط ایران

به طور همزمان مهم چرخش این دیسک ها و تامین هوای آیتم نیاز به جهت رشد میکرو ارگانیزم ها، واکنش های شیمیایی حتمی به جهت حذف مواد مضر موجود در فاضلاب انجام شده و فاضلاب تصفیه میشود. در صوت نیاز بخش های دیگری مثل کلر زنی نیز به همین سیستم طولانی تر می شود تا آب حاصل از تصفیه در کاربرد کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. برای به کارگیری دوباره فاضلاب در آبیاری فضای سبز، فاضلاب خروجی از سیستم از طریق کلر زنی ضد عفونی میگردد. در همین وضعیت که مواد مغذی اساسی غلظت بسیار در گوشه و کنار وجود دراند ، سبب رویش پر سرعت جلبک می شود که به همین موقعیت شکوفایی جلبکی گفته میشود. نیترات ها که در واقع جزو مواد غذایی دوچندان مطلوب برای گیاهان محسوب می‌گردد توسط گیاه جذب و سبب ساز رویش بهتر آنها میگردد . تعداد متعددی از بیماری ها می تواند توسط زائدات انسانی و حیوانی از طرز اجزای محفظه زیست تکثیر یابند.بعنوان نمونه می توان به امراضی که بوسیله انگل ها و باکتری های موحود در آب به طور وسیعی منتشر شوند ، اشاره نمود. در همین روش به وسیله گردش دیسک هایی که در بین فاضلاب و هوا در اکنون چرخش هستند، هوای لازم برای تصفیه فاضلاب تأمین می شود. در نحوه RBC هوادهی آیتم نیاز به جهت انجام واکنش های زیستی اضطراری به جهت تصفیه فاضلاب از طریق گردش دیسک هایی که فی مابین هوا و فاضلاب در درحال حاضر چرخش میباشند تامین میشود. بنابراین می بایست وضعیت رشد و نشر باکتریها آماده شود که برای همین مراد از هوادهی به داخل فاضلاب به مراد تأمین اکسیژن گزینه نیاز باکتری ها به کار گیری می شود. مواد سبکی که ممکن هست در فاضلاب های شهری یافت شوند عبارتند از چربی های حیوانی، روغن نباتی و ترکیبات متعدد نفتی. در فرآیند تصفیه فاضلاب خانگی و هم صنعت های تبارک در صورتیکه زمین گران قدر و ارزان بها وجود داشته باشد از برکه های تثبیت که گودال هایی خاکی میباشند استفاده می شود. ساختمان کلیدی حوضچه های تعبیه شده برای همین شیوه به رخ خاکی می باشد که کلیدی اعتنا به تلاطمی که بر اثر هوادهی به وجود می آید خوب تر هست سطح داخلی همین حوضچه ها توسط بتن یا مواد مطلوب دیگر پوشش داده شود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حیاتی تصفیه فاضلاب در ایران وب وب سایت خود باشید.

خواندن
اعلام و پیش فاکتور خود را دریافت نمایید