فعالیت ماموپلاستی می تواند به کمک بانوانی بیاید که به عارضه ها ظاهری، طبی یا روانی از حجم سینههای خود راضی نمی باشند و دوست دارا هستند سینههایی خوشفرمتر و اندامی زیباتر داشته باشند. ماموپلاستی یک فعالیت جراحی زیبایی برای خانمها می باشد که به مراد کاهش حجم سینهها و زیباتر کردن آن ها انجام میشود. همین تکنیک ممکن است در برداشت چربی از نواحی بالای شکم، پهلوها و پشت به طور ویژه مفید باشد. این تکنیک به جهت مایع نمودن چربی از امواج اهمیت انرژی سطح زیر به کارگیری میکند؛ بعد از آن چربی مایعشده از شیوه یک لولهی ریز بیرون میشود. به این دلیل میتوان گفت ماموپلاستی اختصاصی کلیه خانمهایی میباشد که از بزرگی سینههای خویش ناراضی میباشند و دوست دارا هستند اساسی کوچک نمودن سینهها تناسب اندام و زیبایی را به خویش هدیه دهند. به طور معمول سینههای پهناور به گردن و کتف فشار زیادی وارد می کند و منجر ایجاد درد و ناراحتی در آن‌ها میشود. خانمهای زیادی هستند که از بزرگی سینهها و درد ناشی از آن ها گلایه میکنند. بنابراین زیبایی سینه لزوما در میزان آنها نیست. در این جراحی، پروتزها از نحوه برشهای کوچکی درون سینه جای داده می گردند و در ذیل بافت سینه قرار میگیرند. برای بیحس نمودن ناحیهای که قرار است لوله لیپوساکشن در آنجا قرار داده شود، از یک بیحسی موضعی استعمال میشود. سن بیمار حداقل ۱۸ سال است. در اکنون حاضر مریض حیاتی یک رژیم غذایی و برنامهی ورزشی فعال و مناسب است. به این ترتیب، موقع کاهش وزن ، سینه هایتان ممکن می باشد باتوجه به مقدار چربی که از دست می دهید، تغيير کنند. سپس وزنه ها را اهمیت کف دست هایتان نگه دارید و به دستتان را به آرامی در براي كوچك كردن سينه چه بايد كرد هوا بالا ببرید. همین شیوه قابلیت آسیب دیدن بافتهای اطراف از جمله پوست، عضلات، عصبها، رگهای خونی و جدارههای متصل را فراوان کمتر میدهد. بزرگ شدن سینهها اکثر زمان ها در ارتفاع زمانه بلوغ و همچنین آن گاه از بارداری، افزایش وزن در هر سنی و یا این که در زمان یائسگی شکل میدهد. مکمل های استروژن و پروژسترون، دارو، اختلالات هورمونی، یائسگی و در غایت کهولت هم هر کدام به نحوی موجب تغییرات عدیده در حجم پستانها می شوند. یک مطالعه در مجله ژنتیک پزشکی BMC، دادههای بیش از ۱۶۰۰۰ زن را جداسازی و بررسی کرد و در مجموع هفت استدلال ژنتیکی را که بطور قابل توجهی به میزان سینه بستگی دارد، تشخیص داد.سینه های شما امکان دارد تحتتأثیر هر دو طرف خانواده باشد.

ایندکسر