[ad_1]

صدها هزار نفر در لهستان در ماه های اخیر علیه محدودیت های شدید سقط جنین اعتراض کرده اند. این جنبش اعتصاب زنان نامیده می شود و رعد و برق قرمز نماد آن است. این درگیری در سال 2016 آغاز شد ، زمانی که زنان با چترهای سیاه در برابر تلاش برای منع سقط جنین متحد شدند. تصویرگران لهستانی حمایت خود را از هنر نشان داده اند. برای تصاویر بیشتر و مصاحبه با هنرمند پشت پیچ ، به سایت marlenaagency.com/wrike-strike-in-poland بروید.

اولا یاسیونوسکا

(ماریسیا ماچولسکا)

(آگاتا نوویچکا)

(کاسیا بوگدانسکا)

(جوانا گروچوچکا)

(کاسیا بوگدانسکا)[ad_2]

منبع: offline-news.ir

ایندکسر