باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

اگر برج به روش گشوده کار کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود دارد که کلمه می باشد از بیش تر کردن گرمای محسوس به منشا طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن کلیدی جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اصلی صندلی سنگی در طول محفظه که بوسیله حوضهایی دارای صفحه ها سنگی از همدیگر انقطاع می شوند که کارایی آن‌ها معلوم وجود ندارد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم مشاهده میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و نگهداری برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش طول عمر تجهیزات و نگهداری امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. حرف در رابطه کلیدی مزایای انواع برج خنک کننده احتمالا ساعت‌ها و ایام ارتفاع بکشد. حتمی به ذکر می باشد که هزینه ساخت برج مرطوب پیوندی رقمی دربین هزینههای مربوط به برجهای اساسی جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته قلیل بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، جور آن خشک یا تر بودن ، مدار باز یا بسته بودن و عوامل لازم برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار هست که حول محور مرکزی میچرخند و آب ذیل فشار از نحوه آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از متاع چوب یا این که فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. این دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مضمون‌ ترکیب دو یا تعدادی شیوه و یا این که راه متفاوت، با هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر طریق است. همین قابل استعمال در هر دو کارگزاشتن جدید و موجود است. با اعتنا به نامی که به جهت این مدل از برجهای خنککننده در لحاظ گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یکسری کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب سوای تماس مستقیم با هوا در گردش میباشد و تبادل حرارتی انجام می گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و نصب سیستم های توزیع آب گشوده و بسته برای برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که گزینش مدل کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران متعددی است که مهمترین آن ها شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم است که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می‌کنند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از شیوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا همین جور کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای زیاد بزرگ مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و ارتفاع بسیار هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، خلل جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور اجباری وجود داراست از در بین میرود. حتمی به ذکر هست که در همین برجها، مدل جریان ناهمسو حساس کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین میزان سفارش را دارد. اصول فعالیت در تمام برجها براساس ساخت یک تراز بخش اعظم به جهت تماس دربین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان می باشد میباشد. ضخامت همین برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. اهمیت اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان طبیعی هوا، فراوان پهناور و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در در مقابل انرژی پاره ای مصرف میکنند. آب تخلیه شده را حساس دقت به ترازو نیروگاه و میزان مواد کثیف کننده آن، ممکن میباشد بتوان به یکباره به منبع خویش تخلیه کرد، البته گهگاه اوقات بایستی قبل از برگشت به مبداء گزینه تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات ریز وبزرگ یک عدد از اساسی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف میان حجمی هوای خارج برج و تراکم هوای درون برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز می باشد لذا باید طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان کافی تبارک باشد تا فشار محرک گزینه حیث بدست آید. یک عدد از رایج ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین وضعیت انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر دارای به عبارتی مقدار گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و چنانچه بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا تیم سیستم برج خنک کننده فعالیت آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از در آغاز از چیلر استفاده میشد. از طرح و شکل برج خود به کارگیری می نمایند تا هوا را به طور طبیعی اساسی استفاده از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و این گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون جهت دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به اسم کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود مراحل سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از شیوه یک نتورک شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این کار به خواسته در دست گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری می بایست درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان اخذ مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به لحاظ مصرف آب و انرژی نیز زیاد بهینه تر فعالیت می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کاهش مقدار شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته ارزیابی مقدار آپروچ از فرمول تحت استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را وقتی افزایش میدهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. البته اصلی اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده با جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت عملکرد دستگاه حیاتی نقص‌ مواجه شده و ساخت تیم کاهش مییابد. همین دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در سرانجام این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین موقعیت دمای آب برج 3-2 درجه فراتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی مهم رطوبت بالا بلا به کارگیری می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی هستند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای حتمی جهت تبادل حرارت اصلی آب گرم، اصلی عبور از آن‌ها وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اصلی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و اگر جریان بصورت افقی باشد برج را برج اصلی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته حیاتی جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 درصد میزان آبی می باشد که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت و امکان را آماده مینمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی به وسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنعت های جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی میباشد که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در عاقبت نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا هم از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از جنس بتونی و یا فلزی ساخته میشوند و بخاطر اینکه آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و حساس شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای تعدادی خانهای ساخته می‌شوند که هر یک اهمیت دمندهای اهمیت جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و درخواست‌کردن از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از دسته جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محفظه از شیوه تبخیر منتخب از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چندین از ساخت کنندگان متعدد از طرح های متعدد به کارگیری می نمایند ، کلیه برج های خنک کننده اصلی استفاده از به عبارتی اصل خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از طرز هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می گردد غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن اختلال است در میآید، ولی اهمیت استعمال از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها میتوان آن ها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از نصیب بالایی برج خارج میگردد. همین برجها اهمیت هزینه سرمایه گذاری و ساخت مضاعف بالایی هستند و به همین خاطر از دیدگاه اقتصادی زمانی مناسب میباشند که دوران استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقاء راندمان و تبخیر به کار گیری میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز برخی از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن ها میشد. این آب، گرم و گازدار می باشد و حاوی مواد معلق اصلی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان مکانیکی هوا از نوع جریان تحمیلی هر یک‌سری که کوچکتر و ارزانتر هستند البته انرژی بیشتری مصرف می کنند و همچنین عیب مهم دیگر آنان جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از باطن برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به ملازم باد کمتر مییابد البته بدلیل اینکه موسیقی انتقال جرم کاهش است کارایی این سیستم هم کمتر میباشد. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

خواندن
چرا گیاهان به کوددهی نیاز دارند؟ تجارت سبز آبان

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesOmegleMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis