[ad_1]

فردا تام

فقط یک روز دیگر برای نابودی آمریکا برای سرگرمی و سود.

انتشار این همان چیزی است که پدران بنیانگذار می خواستند اولین بار در The Nation منتشر شد.

[ad_2]

منبع: offline-news.ir

ایندکسر