این همان چیزی است که پدران بنیانگذار می خواستند


فردا تام

فقط یک روز دیگر برای نابودی آمریکا برای سرگرمی و سود.

انتشار این همان چیزی است که پدران بنیانگذار می خواستند اولین بار در The Nation منتشر شد.


منبع: offline-news.ir

خواندن
چهار داستانی که درباره طراحی داخلی نمی‌دانستید

دیدگاهتان را بنویسید