[ad_1]

ادل رودریگز

این بازنده است.

پست این رئیس جمهور نیست اولین بار در The Nation پدیدار شد.

[ad_2]

منبع: offline-news.ir

ایندکسر