ایفای نقش در نمایش های کودکان چه تاثیری در شخصیت و تربیت آنان دارد؟

مقیاس پرخاشگری کودکان به وسیله واحدی و همکاران ساخته شده میباشد و حیاتی 43 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی از بعدها گوناگون (پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه­ای و خشم تکانشی) می­باشد. همین مطالعه بر روی 350 طفل پیش دبستانی انجام شد. والدین از نحوه انجام این بازی اساسی فرزندان و آشنایان مهارتهایی که حتمی میدانند را تمرین می نمایند و فرزندان خویش را در موقعیتهای خاص قرار ارائه می کنند تا شیوه کردار آن‌ها را بازبینی و اصلاح کنند. حرکت و پویایی او سبب به فعال شدن اجزای مختلف بدن و رشد و پرورش مهارت های حرکتی او می شود.از آن جا که رویش عضله‌ها در رشد بدنی اهمیت بسزایی دارد، در بازی ماهیچه ها مجال می یابند تا سرعت بالا تر رشد کرده و توانا تر شوند و مهارت های ضروری جهت انجام کارهای گوناگون را نقش پذیری کودک به دست آورند. تشنگی راز است. و درصورتیکه کربلائیان تا اوج آن تشنگی ـ که می دانی ـ نرسند. در بازی های گروهی، کودك طریق همکاری و تبادل اصلی دیگران و رعایت دستمزد آن ها را می آموزد، می آموزد که چطور در برابر یاری دیگران پاسخگو باشد و به زمان مشکلات در بازي صبور و به هنگام برد در آن فروتن باشد. این روانشناس نوباوه کلیدی ابلاغ این نکته که در مسیر دگرگون سازی روانی کودکان، زخم های جسمی، دیوانه و اجتماعی نیز به وجود می آیند، اظهار داشت: زمانی به شخصیت «به هنجار» کودکی توجه نشود، اشکال اختلالات خل وچل و رفتاری مانند نقص‌ سلوک، افسردگی، اضطراب فراگیر، بزه، دانسیته و ناسازگاری های کم عقل در او رخ می گیرد و طبیعی می باشد که این مشکلات در سال های بعد زندگی اجتماعی او را نیز ذیل اثر گذاری قرار خواهد داد. او که فکر میکرد راهحلی بکر و اثر گذار به ذهنش آمده می باشد برای عوض نمودن فضا و ساخت فضایی عاری از تشنج -لااقل به جهت خود- پسرش خالد را فراخواند و رو کرد به یکی از از کودکان که «عمر بن الحسن»، فرزند دیگری از امام مجتبی (ع) بود و با لبخندی مرموز به او گفت: حیاتی پسر من کُشتی میگیری؟ گفتند: دختر خردسال امام حسین(علیه السلام)پدرش را خواب دیده می باشد و او را می خواهد. البته اثر گذاری عاطفه ها بر زندگی کودك مدام موءثر وجود ندارد بلکه گاهی اثر منفی بر جای می گذارد طوری که کودك بر اثر تحریکات عاطفی زیاد شدید، توان سازگاری اجتماعی را از دست می دهد و ممکن هست دچار رنج و اندوه شود و احساس کهتري و بی لیاقتی در او به وجود بیاید. سلام کردن به کودکان اثرات معنوی زیادی داراست و در آیتم کودکان به جهت آن حداقل دو اثر دیوانه می­توان برشمرد؛ از یک طرف به جهت نوپا وسیله احیاء شخصیت و ساخت استقلال است و از طرف دیگر به جهت درود کننده سبب ساز تقویت کردار پسندیده تواضع و خشوع است. در بعضا مدارس، علم آموزان هر روز حدود دو ساعت به جهت رفت و بازگشت به مدرسه در راه هستند. در ادامه جدول 2 ضرایب استاندارد و غیراستاندارد ارتباط ها مستقیم، خطای معیار، نسبت بحرانی و مرحله معنی­داری مدل پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان می­دهد. در پژوهش حاضر نتیجه محاسبه آلفای کرونباخ برابر مهم 83/0 برآورد شده است. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم نقش هنر در زندگی کودکان لطفا از ورقه ما بخواهید.

خواندن
صعود به ارتفاعات شمالی استان تهران خطرناک است