[ad_1]

سوزی کاگل

ادغام شرکت ها ، ایالات متحده را با یک سیستم بهداشتی ساخته شده برای سود ، و نه مردم.

نشریه چگونه بیمارستان های انحصار نظام مراقبت های بهداشتی را شکستند اولین بار در The Nation ظاهر شد.

[ad_2]

منبع: offline-news.ir

ایندکسر