البته کمتر از 20 قلاده یوزپلنگ در کشور وجود داردحسن اکبری گفت: یوزپلنگ حیوانی شب‌زی است و زیستگاه آن بسیار وسیع است، بنابراین تعداد دقیقی وجود ندارد، اما به جرات می‌توان گفت که جمعیت یوزپلنگ در کشور بیش از 20 قطعه نیست و بقیه جمعیت پویا است

در ایران مرکزی، یوزپلنگ ماده مناطق حفاظت شده را ترک کرده است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سال گذشته 4 قلاده گرگ ماده را با 10 توله مشاهده کردیم که متأسفانه یک توله در تصادف جاده ای جان باخت و اکنون دغدغه ما تکثیر و تصادفات جاده ای در ایران است، مرکز تکثیر ناگهانی شد. متوقف شد، یعنی سمورهای ماده مناطق حفاظت شده را ترک کردند و دیگر زاد و ولد نکردند، اما در توران و میاندشت پرورش در حال انجام است و امید به حفظ سمورها وجود دارد.

به گفته اکبری، در جلسه ای که با وزارت راه و شهرسازی درباره موضوع حفاظت از یوزپلنگ داشتیم، مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست جزئیات لازم را در قالب طرحی تعریف کند و وزارت راه و شهرسازی هم اقدامات موثری از جمله فنس کشی، افزایش تعداد دوربین ها و…

وی در پایان گفت: این کار نمی تواند تلفات جاده ای را به صفر برساند اما موثر است و امیدوارم مینداروگ به وعده خود عمل کند.

خواندن
دستگاه آب انار گیری دستی