افتتاح تشریفاتی ستاد حراست فیزیکی کلانشهر تهران و نصب دستگاه لرزه نگارصبح امروز در دوازدهمین شنبه امید و سربلندی شهرداری تهران مرکز امنیت فیزیکی کلانشهر تهران افتتاح شد. هدف کلی ایجاد مرکز امنیت فیزیکی ارتقای امنیت فیزیکی شهر تهران در حوزه ساختمان‌ها، پارچه‌های پوشیدنی و شریان‌های حیاتی با شناسایی و پایش نقاط ضعف، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم با تاکید بر تعیین وظایف، و میزان و نحوه مسئولیت هر کدام . ماموران امنیتی

همچنین برنامه واکنش اورژانس تهران در تهران با توجه به افزایش تعداد طوفان ها در تهران و خسارات جانی و مالی برای شهروندان، تدوین دستورالعمل مدیریت یکپارچه برای پیشگیری و رفع خطرات طوفان در دستور کار قرار گرفت. دستور کار.

بر این اساس و با استفاده از استانداردهای داخلی و بین‌المللی و همچنین بومی‌سازی برای شهر تهران، برنامه مدیریت ریسک طوفان مشخصی تدوین شد و ماهیت، آستانه و مقیاس ریسک، نقش‌ها و مسئولیت‌ها و اقدامات مورد نیاز سازمان‌های ذیربط تبیین شد. این با مأموریت های آنها توضیح داده شد.

نیروگاه خورشیدی این پروژه با همکاری UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل متحد) و 7 پایگاه مدیریت بحران شهر تهران با ساخت نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه 25 کیلوواتی جهت تغذیه به شبکه توزیع برق تهران. و نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی خارج از شبکه و برای اتصال به سیستم برق پایگاه و استفاده از پایه در مواقع اضطراری و ساخت آبگرمکن خورشیدی 1500 لیتری برای کاهش مصرف سوخت.

نصب و راه اندازی لرزه نگار گمانه برای تقویت شبکه لرزه نگاری شهر تهران نسبت به استفاده از 5 دستگاه لرزه نگار گمانه برای کاهش آستانه بزرگی زلزله های قابل ثبت در داخل و اطراف شهر تهران.

خواندن
آیا در لباس السا خوب هستید؟ اینجا سریع امتحان برای یافتن

همچنین 8 قطعه زمین برای احداث پایگاه های جدید از شهرداری های مناطق مختلف دریافت شد.