[ad_1]

سوزانا فاریس

در گلدوزی چنین آمده است: “بارها و بارها و بارها صحبت کردن” ، “برای آنچه به دست آورده اید بیشتر جنگید” ، “پایداری ، استقامت و فرسودگی” و غیره

پست (اضافی) کارهای عادی زنان اولین بار در The Nation ظاهر شد.

[ad_2]

منبع: offline-news.ir

ایندکسر