آنتی اسکالانت – سامان شیمی

بقیه عوامل غیر معمول رسوب زدایی که می توانند باعث فیلتراسیون یا این که گرفتگی غشاهای فیلتر شوند عبارتند از ترکیباتی مانند فسفات کلسیم (CaPo4) و فلوراید کلسیم (CaF2). آنتی اسکالانت یا این که ماده ضد رسوب ممبران محلولی شیمیایی است، که از طرز چسبیدن ذرات آلاینده به ذرات خود مانع از رسوب و ته نشینی آن‌ها شده و در نتیجه از گرفتگی و فولینگ فیلتر ممبران تصفیه آب صنعتی جلوگیری می کند. ماده ای بر مبنا سورفکتانت هست که به جهت حذف رسوبات سولفات ، سیلیس ، مواد آلی و فیلم های میکروبی بر روی ممبران های سیستم اسمز معکوس فراوان موثر هستند. به برهان ماهیت مواد تشکیل دهنده آنتی اسکالانت های آویستا، همین ماده مهم اشکال مواد آلی سازگار می باشد و به کارگیری از دوز اندک آن هم دوچندان مفید است. این ماده تا اندیس LSI حدود 2 به صورت تاثیرگذاری از رسوب گذاری کربنات کلسیم جلوگیری کرده که کاربرد آن در شرایطی که مقدار سولفات، سیلیکا و یا این که باریم آب خام بالا باشد سفارش نمی شود. اسیدهای گزینه به کار گیری برای کمتر شاخص LSI غالبا اسید کلریدریک یا این که اسید سولفوریک میباشد. میزان اشباع نمک های نامحلول هم به غلظت یون ها در آب ورودی، میزان تمام نمک ها، دمای آب ورودی، % آب خوراک بازیابی شده و گونه غشای گزینه به کار گیری وابسته است. مورد مهم در استعمال از آنتی اسکالانت برندهای مختلف، دوز تزریق آن‌ها در سیستم می باشد. در صورتی که از دوز معلوم این آنتی اسکالانت در سیستم استعمال شود، از تشکیل رسوبات کربنات کلسیم و سولفات کلسیم، استرانسیوم و باریم پرهیز می شود. آنتی اسکالانت های آویستا قابلیت خودداری از تشکیل رسوبات معدنی کلسیم کربنات، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیوم، فلوراید کلسیم و رسوبات سیلیکا را دارد. آنتی اسکالانت فلوکن 260 یک محلول یک سری منظوره می باشد و قابلیت و امکان کارایی در محدوده وسیعی از PH را دارد. به جهت خرید کردن آنتی اسکالانتهای داخلی، بایستی به چندین دلیل اساسی ترکیبات آنتی اسکالانت دقت داشته باشید. موقع انتخاب و خرید کردن آنتی اسکالانت می بایست نظارت ظریف آب محل ورود آنتی اسکالانت را در حیث بگیریم. برای دستیابی به تراز دوز پیشنهاد شده، فلوکن 260 باید به صورت پیوسته و متناسب اساسی آب تغذیه، تزریق گردد.

خواندن
این مشارکت سود فراوانی برای ورساچه به ارمغان آورد