آتش افروز تالاب انزلی به دستور قضایی دستگیر شددادستان انزلی اعلام کرد: بر اساس حکم قضایی فردی که حدود ۴۰ هکتار از تالاب های انزلی را در منطقه چراغ پشتان این شهرستان بندری به آتش کشیده بود دستگیر شد.

فردی که دادستانی انزلی برای او حکم قضایی صادر کرده یکی از اهالی منطقه چراغ پشتان بندرانزلی است که برای تحقیقات مقدماتی تحت نظر است.

خواندن
اکنون زمان کنگره است که این کار را انجام دهد

دیدگاهتان را بنویسید